Giften

Meer en meer gezinnen met meer dans 3 kinderen komen op straat terecht: – de Brusselse bevolking die verarmt – toename van het geboortecijfer – tekort aan sociale woningen – stijging van de huishuurprijs – onderverdeling van ruime logementen

Dit zijn de meestvoorkomende oorzaken die aar de basis liggen van hun situatie.

Noël aux Foyers

Hieruit volgend besloot de vereniging zich toe te leggen op grote families die zich in deze moeilijke situatie bevinden.  In deze onzekere omstandigheden hebben de gezinnen een socio-educatieve begeleiding nodig. Het team helpt hen bij het zoeken near logement, opleiding, werk en met dagelijkse beslommeringen. Dit is de reden waarom wij beroep doen op giften teneinde te hulp te komen, te ondersteunen en verbeteringen aan te brengen indien mogelijk. Waartoe dienen de giften? Dankzij een aantal giften, hebben we het huis gerestaureerd en beter geïsolleerd door nieuwe raamlijsten te installeren. Particuliere giften lieten ons toe om voor de kinderen een speeltoestel aan te kopen voor in de tuin. Graag doen we blijvend een beroep op uw gulheid zodat we de families ten volle kunnen bijstaan. Met uw hulp en goedheid kunnen we de gezinnen optimaal bijstaan met onder andere de aankoop van meubelen, divers materieel, restauratie van het huis, onkosten voor culturele en buitenschoolse aktiviteiten zoals bijvoor beeld speelpleinwerking. Een kleine gift doet al wonderen ! 😉 Indien het volledig bedrag van uw gift tenminste 40 euros bedraagt ontvangt u een fiscaal attest. Hoe ons te steunen? – U kan zich steeds tot ons wenden op ons adres:

Roger Vandendrisschelaan, 34 1150 Sint-Pieter-Woluwe

– Of via storting