Wie zijn wij?

Haard en Vrede stelt zich tot doel gezinnen zonder verblijf te herbergen voor een onbeperkte duur. De gezinnen hebben vaak de behoefte economisch, sociaal en moreel gesteund te worden in hun zoektocht naar hun sociale integratie.

Behalve logement en voeding is er tevens begeleiding voorzien op psychologisch, geneeskundig en financieel vlak. Het opvolgen van sociale stabiliteit is een must, zodat zelfstandigheid herworven kan vorden. Om zijn doel te bereiken bewandelt de vereniging zowel de rechtstreekse als onrechtstreekse weg.

We aanvaarden giften, legaten, erfenissen en verwervingen ter bezwarende tittel of gratis, alles wat var waarde is in welke vorm dan ook of in natura.